Databank toepassingen

Een databank is een archief van digitale gegevens. Een online databank toepassing biedt de mogelijkheid voor verschillende gebruikers om op een zo efficiënt mogelijke wijze, de gecentraliseerde en gestructureerde gegevens in dit archief te gaan beheren. Iedere databank oplossing wordt door onze specialisten op maat van de klant in kaart gebracht. Eens het datamodel bekend is, wordt er gekeken naar hoe het beheer van de informatie zo eenvoudig mogelijk gemaakt kan worden.
 

Relationeel datamodel

Een databank brengt eerst en vooral structuur in informatie waarmee de gebruikers omgaan. Deze structuur wordt opgebouwd aan de hand van een relationeel databank model. Gegevens in de databank worden onderverdeeld in verschillende tabellen, dewelke met behulp van  een set van onderlinge relaties instaan  voor de correctheid en de consistentie van de gegevensopslag.
 

Het Customer Data Control Panel (CDCP)

Het Customer Data Control Panel of het CDCP, heeft als hoofddoel het beheer van een online oplossing zo dynamisch mogelijk te maken voor de betreffende gebruikers. Deze in-huis ontwikkelde databank framework, brengt tal van voordelen met zich mee:
 
 • Gebruiksvriendelijk
 • Tijdbesparend
 • Op maat
 • Real-Time beheer
 • Flexibel
 • Platform onafhankelijk
 • In huis ontwikkeld
 • Geen licentiekost
 • Webbased interface
 • Synchronisatie met interne off-line applicaties
 • Consistent houden van het model
 • Toepassen van ieder workflow op de data
Met het CDCP kunnen alle gegevens van eender welke tabel in de databank op een eenvoudige manier beheerd worden vanaf één centraal platform. Zodoende vermijden we dat er inconsistenties in de opgeslagen informatie ontstaan. Geen kennis van HTML is nodig. De ingegeven teksten kunnen vergeleken worden met het schrijven van een brief in Microsoft Word. Veel kennis van tekstverwerking is niet nodig. Dankzij het CDCP kunnen ook bestanden of foto’s en films opgeladen worden.