De strijd om welke web-browser er het meeste gebruikers heeft, gaat onverminderd voort. De recentste resultaten van verschillende bureaus die het gebruik hiervan onderzoeken, tonen aan dat Google Chrome de bovenhand aan het halen is. De strijd wordt overigens zo intens dat de opgemeten waarden tot op de 100'en van een percent gewaardeerd worden.

Internet Explorer is momenteel nog wel verantwoordelijk voor het leeuwendeel van het marktaandeel, maar is in tegenstelling tot de verwachtingen nog maar goed voor 40,63% inmiddels.

Mozilla Firefox, heeft het voorbije jaar zwaar moeten inboeten en strand op 25,23%.

Google Chrome blijft gestaag groeien en haalt Firefox in met 25,69%.

Lees er hier meer over.

Download Google Chrome hier.