Oak Ridge National Laboratory heeft gekozen voor Nvidia's Tesla GPU's als motor voor een nieuwe supercomputer ten diensten van het U.S. Department of Energy : de Titan.

GPU's, beter bekend als graphical processor units, zijn sinds enige tijd een opmars aan het maken in de wereld van servers. Deze krachtige procesoren nemen bij het visualiseren van informatie het werk over van de CPU die een computer beheert. Speciaal ontwikkeld om floating point operations te kunnen uitvoeren (zwevende of drijvende kommagetallen) zullen er een slordige 7000 tot 18000 GPU's de bijna 300.000 CPU cores vervoegen om een totale rekencapaciteit te bekomen van 20 Terraflops.

Lees het volledige verhaal hier.