Netwerk monitoring een ondertussen volwassen begrip in de wereld van informatienetwerken, is met de evolutie van de sociale netwerken en online applicaties een nieuwe generatie van monitoring tools in het leven aan het roepen. Moderne netwerk managers moeten erin slagen om de performantie van hun netwerk te relateren met de verschillende systemen en applicaties in een steeds complexer wordende wereld van gedistribueerde, gevirtualiseerde, cloud en physische systemen.