Disclaimer

Eigendom:

Deze website is eigendom van Westsite NV.

Contactgegevens:

Maatschappelijke zetel : Torhoutsesteenweg 337/2 - 8200 Brugge
Telefoon : 050/39 41 41
E-mail : info@westsite.be

BTW nummer : BE0459.340.332

Intellectuele eigendomsrechten:

Westsite verleent u het recht de materialen op deze site uitsluitend voor eigen en niet-commercieel gebruik weer te geven en te downloaden. Dit onder voorbehoud dat u alle auteursrechten en andere eigendomsnotities in de eventuele kopie van de originele materialen opneemt.

Aansprakelijkheid:

Niettegenstaande aan de inhoud van de site de meeste zorg is besteed, worden de materialen, info en diensten op deze site als dusdanig geleverd, zonder enige garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet- overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde eigenschappen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis.

Handelsmerken:

Alle product- of bedrijfsnamen, logo's en beelden, vermeld op deze site kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars en moeten als dusdanig behandeld worden.

Koppeling naar andere websites die geen eigendom van Westsite nv zijn:

Koppelingen op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel u verder te informeren. Westsite nv is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites. Als u besluit gebruik te maken van deze links doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico.

Koppeling naar deze site:

Het is toegelaten koppelingen te maken van andere sites naar deze site. Dit uitsluitend in zoverre de firma Westsite nv hierdoor geen schade wordt berokkend. Dit is ook de enige wijze waarop materiaal uit de deze site mag overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Het rechtstreeks overnemen van informatie of andere zonder vermelding of in het geval van een web-pagina, link naar de bron is niet toegestaan.

Westsite nv respecteert uw privacy:

Westsite nv hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers, zie hiervoor naar ons Privacybeleid.

Ieder geschil met betrekking tot de site van Westsite nv valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Westsite nv gevestigd is, bevoegd.

Offerte aanvragen?

Contacteer of bel ons op 050 39 41 41 om een vrijblijvende afspraak te maken.

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website bieden. Dit omvat cookies van websites van sociale media van derden wanneer u een pagina bezoekt die ingesloten inhoud van sociale media bevat. Dergelijke externe cookies kunnen uw gebruik van de Westsite-website volgen. Als u deze website blijft gebruiken, gaan wij ervan uit dat u alle cookies op de Westsite-website zult ontvangen. U kunt uw cookie-instellingen echter op elk gewenst moment wijzigen door uw cookies voor dit domein te verwijderen.