Maene.com

De structuur van de originele website werd behouden, doch de styling van de site werd volledig opgefrist. Nieuwe video en referentie functionaliteiten werden aan het beheersysteem toegevoegd.